Dobór uziemiaczy

Prześlij nam dane trafo a my powiemy Ci jaki uziemiacz potrzebujesz...

Jak dobrać uziemiacz?

Aby prawidłowo dobrać uziemiacz, konieczna jest znajomość:

 • spodziewanego prądu zwarcia,
 • czasu zabezpieczeń,
 • odległości między punktami uziemianymi (uziemienie - faza) i zwieranymi (między fazami).

Obliczenie spodziewanego prądu zwarcia w danym punkcie sieci energetycznej jest możliwe jeśli znana jest:

 • liczba transformatorów zasilających uziemiany punkt sieci;
 • moc zwarcia na zaciskach zasilania tych transformatorów;
 • konfiguracji sieci;

a także jeśli znane są parametry techniczne:

 • transformatorów
 • i silników (zwłaszcza dużych, synchronicznych) przyłączonych do uziemianej sieci.

Wyniki obliczeń spodziewanego prądu zwarcia i informacje o czasach zabezpieczeń najczęściej znajdują u Głównego Energetyka każdego Zakładu.
Długości przewodów uziemiacza, z uwzględnieniem wymagań norm, ustala zawsze użytkownik.

Jednakże istnieje wiele nieskomplikowanych układów sieci, dla których łatwo jest ustalić kierunek zasilania jak np. dla sieci zasilanej promieniowo (patrz rys. poniżej).

dobór uziemiacza - schemat

W takim przypadku WAEL-bis może szybko wykonać odpowiednie obliczenia, a także zaproponować dobór właściwego uziemiacza.


Aby zlecić dokonanie obliczeń i dokonanie wyboru właściwego typu uziemiacza, zamawiający powinien podać:

A. Dla obliczenia spodziewanego prądu zwarcia

 • Moc zwarcia na szynach zasilających transformator (na szynach RGnnN w stacji transformatorowej – patrz rysunek)

(Dane na ten temat można uzyskać w Zakładzie Energetycznym )

oraz dane znajdujące się na tabliczce znamionowej transformatora:

 • napięcie sieci zasilającej transformator - Uwn - [kV]
 • typ transformatora - producent
 • układ połączeń transformatora
 • napięcie dolne transformatora - Unn - [kV]
 • moc znamionowa transformatora - SrT - [kVA]
 • napięcie zwarcia transformatora - ukr - [%]
 • znamionowe obciążenie strat - ΔPobczn - [kW]

Jeśli z szyn dolnego napięcia stacji transformatorowej zasilane są układy napędowe prądu zmiennego tj. silniki indukcyjne, a niekiedy także silniki synchroniczne, to w chwili powstania zwarcia silniki te mogą wpływać na wielkość prądu zwarciowego.
Silniki indukcyjne bez stałego wzbudzenia, zasilają zwykle zwarcie przez okres 2 do 5 okresów (0,04s do 0,1s), ale pomimo to należy zawsze sprawdzić wartość tego prądu.
Do obliczenia wpływu silników indukcyjnych na prąd zwarcia należy podać:

 • liczbę przyłączonych silników,
 • parametry techniczne tych silników (napięcie znamionowe, moc czynną, moc pozorną, współczynnik mocy biernej, prąd rozruchowy, sprawność).

Silniki synchroniczne, w czasie wybiegu, pracują jak prądnice i ich wpływ może być również obliczony, ale to już wymaga indywidualnych ustaleń.


B. Dla doboru typu uziemiacza należy podać (wymagania zamawiającego):

 • Tr - czas zwarcia wynikający z nastaw zabezpieczeń.
  Norma PN-EN 61230 „Przenośny sprzęt do uziemiania lub uziemiania i zwierania” określa sześć czasów zwarcia: 3s, 2s, 1s, 0,5s, 0,25s i 0,1s.
 • dane o kształcie uziemianych elementów w rozdzielni (okrągłe-płaskie)
 • wymagane długości przewodów uziemiaczy.

Norma PN-EN 61230 zaleca (patrz załącznik A, normatywny tej normy), aby długości przewodów uziemiacza były dłuższe niż „ 1,2 – krotności odległości między punktami przyłączenia”, ale też zwraca uwagę, że „zbyt długie przewody zwierające spowodują pojawienie się napięcia o niedopuszczalnej wartości i nadmierne ich przemieszczanie”.

Po uzyskaniu odpowiednich danych dostarczymy właściwy uziemiacz, ponieważ zawsze

Twoje bezpieczeństwo
w naszych uziemiaczach

Dobór uziemiacza do stacji trafo

Parametry techniczne tych silników:
(napięcie znamionowe, moc czynną, moc pozorną,
współczynnik mocy biernej, prąd rozruchowy, sprawność)

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. czytaj więcej